Rizikové kácení stromů

Horacho – Rizikové kácení a ořezy stromů

Zabýváme se péčí o stromy rostoucí v blízkosti lidských sídel, v parcích, alejích kolem komunikací i jinde. Ošetření stromů provádíme lanovou technikou, která jako způsob pohybu v koruně je pro strom nejšetrnější.

Pravidelné ošetřování stromů je kompromisem mezi jejich přirozeným růstem a potřebami lidí. Vhodnými zásahy se navíc prodlužuje životnost stromů a zlepšuje jejich zdraví.

Ošetřování stromů:

  • zlepšuje zdraví stromů či stromořadí
  • prodlužuje životnost stromů
  • zachovává estetickou hodnotu zeleně

Jsme členy: