Nabídka služeb

Před provedením ořezu, nebo kácením stromů je nutná jejich prohlídka a posouzení stavu. Poté se navrhne odborný druh řezu a podle jeho složitosti a rozsahu se odvíjí celková cena práce.

Ořez stromů

Dodává stromům tvar a zároveň je zachovává bezpečnými.

Druhy řezů:

  • Bezpečnostní ořez – odstraňování velkých suchých větví bezprostředně hrozících pádem a poškození majetku nebo osob ( tento řez je specifický pro odumírající aleje)
  • Zdravotní ořez – zásah v koruně stromu odstraňující nevhodně rostoucí či odumírající větve (napadené houbami nebo škůdci) a ošetřující stará poranění, nebo dřívější nesprávně provedené řezy. Zdravotní ořez je vhodné provádět pravidelně v intervalech 3 – 5 let
  • Redukční ořez – se používá u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, stromů rostoucích v blízkosti budov a elektrického vedení nebo pro zajištění podjezdné a průchodné výšky. Rozsáhlejší zásahy na stromu je třeba dělat postupně pro zachování jeho zdraví a estetické hodnoty
  • Výchovný ořez - provádíme u mladých stromů v prvních letech po výsadbě. Cílem je dosáhnout charakteristického jejich správný vývoj a růst
  • A další možnosti ořezu stromů jako sesazovací řez, symetrizační řez a hlavový řez.

Kácení stromů

Provádí se tehdy, není-li ošetření stromu možné nebo by nebylo efektivní.
  • Kácení ze země – levný způsob kácení, kde se pomocí klínů a lanových systémů nasměruje pád stromu na požadované místo
  • Kácení horolezeckou technikou – používá se při rizikovém kácení na místech, kde není možné pokácet celý strom ze země, formou spouštění částí stromu na laně, pomocí kladek a brzd, nebo špalkováním kmenu
  • Kácení a ořez z vysokozdvižné plošiny - se uplatní v případech, kdy kácení, nebo ořez stromu by byl pomocí lanových technik příliš časově náročný, nebo je strom staticky narušený a nelze jej upravovat bez rizika pro okolí a lezce

Ke kácení dřevin je nutné mít povolení od příslušného úřadu (obor životního prostředí v dané městské části). Výjimku tvoří stromy na pozemku soukromých fyzických osob, které mají obvod kmene ve výšce 1,3 m menší než 80 cm (což odpovídá průměru cca. 25 cm) a stromy v havarijním stavu, vážně ohrožující okolí či havarijní stavy po živelné pohromě.